Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı beklenti anketine göre 12 aylık enflasyon beklentisi, bir önceki yüzde 8.41'den yüzde 8.32'ye gerilerken, 24 aylık TÜFE beklentisi yüzde 7.93'ten yüzde 7.9'a düştü.

Yıl sonu enflaston beklentisi yüzde 9.53'ten yüzde 9.55'e yükseldi.

Anket sonuçlarına göre yıl sonu Dolar/TL beklentisi, bir önceki anketten çıkan 3.8027'den 3.7553 seviyesine geriledi.

Türkiye'nin 2017 yılı büyüme beklentisi yüzde 3.2'den yüzde 3.4'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketine göre, yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,2den 3,4ye yükseldi.

TCMBnin finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 80 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,22 iken, bu anket
döneminde yüzde 0,14e geriledi. Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,35 ve yüzde
0,25 oldu. Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,22 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,53 iken, bu anket döneminde yüzde 9,55e yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 8,41 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 8,32ye geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,90 olarak kayıtlara geçti.

Büyüme beklentisi yüzde 3,4e yükseldi

Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,8027 iken, bu anket döneminde 3,7553e geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,9395ten 3,9042ye indi.

Bir önceki anket döneminde 35,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde 35,8 milyar dolara yükseldi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,3 milyar dolar ve 38,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2017 yılı Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 3,2 seviyesinden bu anket döneminde yüzde 3,4e yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 3,7 oldu.

Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi yüzde 11,97

Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket

döneminde yüzde 11,86 iken, bu anket döneminde yüzde 11,96 olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki anket döneminde yüzde 11,96 olan TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti
beklentisi, bu anket döneminde yüzde 11,97ye yükseldi.

Haziran ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 11,09 iken, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 11,07, yüzde 11,03, yüzde 10,90, yüzde 10,40 ve yüzde 10,12 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBSlerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,85 iken, bu anket döneminde yüzde 10,54e geriledi.

Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBSlerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,82 ve yüzde 10,48 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için yüzde 8 olurken, 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8, yüzde 8,09, yüzde 8,15 ve yüzde 8,13 olarak gerçekleşti.