Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde piyasaya toplam 7 milyar 615 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 10,82, bileşik faiz yüzde 11,11 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 972,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 405,5 milyon lira, net satış 1 milyar 423,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 766 milyon lira teklif geldi ve net 536,2 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk kez ihracı gerçekleştirildi. İhalede 2 milyar 270 milyon liralık nominal teklif gelirken, 725 milyon liralık nominal satış, 708,8 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 500 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 500 milyon liralık teklifin ise 300 milyon liralık bölümü karşılandı.

Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3 bin 542 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 10,25, bileşik faiz 10,52 oldu. İhalede 2 milyar 620,3 milyon liralık nominal teklif gelirken, 1 milyar 922,3 milyon liralık nominal satış, 2 milyar 65,6 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 900 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 1 milyar 115 milyon liralık teklifin ise 780,5 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 7 milyar 615 milyon lira borçlandı.

AA