Advertisement

Galatasaray Sporti̇f Sınai̇ ve Ti̇cari̇ Yatırımlar AŞ, 21,6 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden karşılanmak suretiyle 108 milyon TL'ye artırılmasına ilişkin izahnemenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını bildirdi.

Galatasaray Sporti̇f Sınai̇ ve Ti̇cari̇ Yatırımlar AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28 Haziran tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.7891 sayılı yazısı ile, şirketimizin 21 milyon 645 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 108 milyon TL'ye artırılmasında ihraç edilecek 86 milyon 355 bin TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı şirkete bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, pay sahiplerinin, ellerindeki payların yüzde 398,96049'u oranında yeni pay alma hakları bulunduğu, yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 03 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir. Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satılamayan payları, şirketin hakim hissedarı Galatasaray Spor Kulübü Derneği satın almayı taahhüt etmiştir." ifadelerine yer verildi.