Advertisement

Hazine Müsteşarlığı, Temmuz-Eylül 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 24,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Temmuzda 11,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15,1 milyarlık, ağustosta 6 milyarlık iç borç servisine karşılık 7,9 milyar liralık, eylülde ise 7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzdaki iç borçlanmanın 12,6 milyar lirası piyasadan, 2,6 milyarı kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 4,9 milyarı piyasadan, 1,9 milyarı kira sertifikasından, 1,2 milyarı kamuya satışlardan; eylüldeki iç borçlanmanın ise 7,3 milyar lirası piyasadan, 1,8 milyar lirası ise kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 14 ihale ve 1 doğrudan satış gerçekleştirilecek.

Temmuzda 20,8 milyar lira, ağustosta 7,9 milyar, eylülde 11,9 milyar olmak üzere söz konusu dönemde toplam 40,6 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 16,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, temmuzda 5,7 milyar lira, eylülde ise 2,8 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.