Advertisement

Başbakan Binali Yıldırım, “Kamu zammı ilk 6 ayda brüt % 7.5 ikinci 6 ayda % 5 olacak” dedi.

Başbakan Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında ise zam oranı ilk ve ikinci altı ay için yüzde 3.5 olacak. 

Söz konusu zam oranlarına ayrıca enflasyon farkı da ilave edilecek.

Öte yandan Başbakan Yıldırım, yeni düzenleme ile en düşük kamu işçisinin maaşının, memur maaşının altında olmayacağını söyledi. Yıldırım, "Memur ve işçi arasındaki taban ücret eşitlenecek, aradaki fark kaldırılacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 2017-2018 yıllarını kapsayan kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesiyle aylık 3 bin liranın altında olan çıplak brüt ücretlere, bu tutarı aşmamak üzere aylık 90 lira ilaveyle iyileştirme yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2017-2018 yıllarını kapsayan kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesinin detayları paylaşıldı.

Açıklamada, gönüllü olarak bir araya gelen tarafların imzaladığı, bağlayıcılığı olmayan, kamuda çalışan işçiler açısından standart birliği getiren çerçeve sözleşmenin, 1989da uygulanmaya başladığı hatırlatılarak, "protokol, tutanak, kamu toplu iş sözleşmeleri anlaşma tutanağı, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri genel anlaşma protokolü, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü" gibi çeşitli adlar altında bugüne kadar geldiği belirtildi.

Tarafları, kamu işveren sendikaları ile ilgili iş kolundaki işçi sendikaları olan sözleşmenin, hükümeti temsilen kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinesinden sorumlu bakan tarafından imzalanan anlaşma metni olduğuna dikkat çekilen açıklamada, koordinasyon görevinin, 61. Hükümet döneminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verildiği kaydedildi.

Çerçeve sözleşmelerin, daha önce sadece Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile imzalandığına, 2000li yıllardan itibaren Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ile de imzalanmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Çerçeve sözleşmeler, bağlayıcılığı olmayan nitelikte sözleşmeler olduğundan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün imzalanmasını müteakip, işçi sendikalarıyla kamu işveren sendikaları arasında iş yeri veya işletme düzeyinde toplu iş sözleşmeleri imzalanmaktadır.
Başlangıç tarihleri 2017 yılı olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili olarak taraflar arasında sürdürülen toplu pazarlık görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının da zaman zaman müzakerelere katılması ve hükümetin görüşünü yansıtması sonucu belli bir aşamaya gelmiş ve nihayetinde 3 Temmuz 2017 günü anlaşma ile sonuçlanmış ve çerçeve protokolü düzenlenerek imza altına alınmıştır."

Kamu işçilerine mayısta brüt 750 lira olarak ödenecek

Kamu işçilerine yönelik 2017-2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesine ilişkin ayrıntılara yer verilen açıklamaya göre, protokolle aylık 3 bin liranın altında olan çıplak brüt ücretlere, bu tutarı aşmamak üzere aylık 90 lira ilaveyle iyileştirme yapılacak.

İyileştirmeler sonrası birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 7,5, ikinci 6 ay için yüzde 5, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5 ücret zammı uygulanacak.

Ayrıca ilk 6 ay hariç daha sonraki dönemlerde gerçekleşen enflasyonun, ücret zamlarının üzerinde olması halinde, aradaki fark enflasyon farkı olarak ücretlere yansıtılacak.

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler ve sosyal yardımlar, ücret zammı oranında ve ücret zammının uygulandığı dönemlerde artırılacak.

Yemek yardımı bedeli birinci yıl için günlük 1,5 lira artırılarak uygulanacak, ikinci yıl itibariyle ücret zammı oranında ve ücret zammının uygulandığı dönemlerde artırılacak.

İlk defa daha önceki dönemde yıllık 500 lira olarak verilen denge ödeneği, ek ödeme olarak mayıs ayında brüt 750 lira olarak ödenecek.

Sözleşmeyle, 2017 Ocak ayı itibarıyla en düşük aylık giydirilmiş net ücret, ikramiye, ilave tediye, primler, tazminat, sosyal yardım ve asgari geçim indirimi dahil 2 bin 600 lira düzeyine getirildi.