Advertisement

15 Ağustos Salı günü yayınlanan Resmi Gazete'de bankaların likidite karşılama oranı hesapama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayınlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre Türk bankaları Merkez Bankası'nda bulundurdukları karşılıkların tamamını “yüksek kaliteli likit varlıklar” olarak sayabilecek. Daha önce ise mevcut oran yüzde 50 idi.

Yönetmeliğin birinci ve ikinci maddeleri:

MADDE 1 –21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmeliğe ekli Ek-1’de yer alan Konsolide Olmayan Likidite Karşılama Oranı Bildirim Cetveli bu Yönetmeliğe ekli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Konsolide Likidite Karşılama Oranı Bildirim Cetveli bu Yönetmeliğe ekli Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.