Advertisement

Özel sektörün temmuz ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 16,6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 213,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar dolar artarak 213,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,3 milyar dolar artarak 16,6 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 817 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,6 milyar dolar artışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 655 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 131 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise geçen yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 93 milyon dolar artışla 10,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,6 milyar dolar artışla 3,8 milyar dolara yükseldi.

Borcun alacaklıya göre dağılımı

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar artarak 149,2 milyar dolara yükseldi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar artarak 15,9 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6'sının dolar, yüzde 34,4’ünün avro, yüzde 4,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 47,3'ünün dolar, yüzde 29,3'ünün avro, yüzde 23,3'ünün Türk lirası ve yüzde 0,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla, 213,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52'sinin finansal kuruluşların, yüzde 48'inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu olduğu gözlendi. Aynı dönemde, 16,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,4'ü finansal kuruluşların, yüzde 23,6'sı ise finansal olmayan kuruluşların borcu oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,3 milyar dolar olduğu gözlendi.