Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 112 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Ağustos 2017 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4 arttı ve 112 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre 4,1 artarak 90 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıklar da yüzde 4,3 artarak 20,5 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre 0,4 azalarak 11,9 milyar dolar oldu. Bu tutarın 7,8 milyar doları anapara, 4,1 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,1 milyar doları bir ay, 1,1 milyar doları 2-3 ay ve 8,7 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 65 milyar dolara yükseldi.