Advertisement

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orta Vadeli Program'da (OVP) bir taraftan devleti küçültürken özel kesimin önünü açan bir yaklaşım sergilediklerini, gelir dağılımını bozucu bir politika ve tedbir öngörmediklerini belirterek, "Tam aksine gelir dağılımını iyileştirici ve alt gelir gruplarını koruyucu bir yaklaşım sergiliyoruz. 'Daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam' diyoruz." dedi.

Elvan, 8. İstanbul Finans Zirvesi'nde (IFS 2017) yaptığı konuşmada, dün açıkladıkları 2018-2020 dönemini kapsayan OVP'de büyüme ve istihdama odaklandıklarını söyledi.

OVP’deki tüm politika alanları ve tedbirleri, bu iki hedefe hizmet edecek şekilde kurguladıklarını aktaran Elvan, bu kapsamda makroekonomik istikrar, beşeri sermaye ve iş gücünün kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması olmak üzere 5 temel politika alanı belirlediklerini ifade etti. 

Kalkınmanın temelinde insan ve üretimin yattığını vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: 

"İnsanı merkeze alan, onun yetenek ve üretkenlik düzeyini artıracak politika ve tedbirleri OVP'de ortaya koyduk. Öngördüğümüz eğitim ve Ar-Ge yatırımları insan sermayemizi zenginleştirecek ve daha fazla istihdamın oluşmasını sağlayacaktır. Program döneminde özellikle nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ileri malzeme teknolojisi alanlarında araştırmacı yetiştirilmesine özel önem vereceğiz. Bu alanlarda araştırma altyapılarının oluşturulmasına, Ar-Ge destek ve ticarileşme programlarına destek vereceğiz."

İnsan sermayesine yaptıkları yatırımlar karşılığında üretimdeki teknoloji seviyesinin artacağını ve Türkiye'nin küresel değer zincirinde yükseleceğini ifade eden Elvan, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine odaklanırken büyümeyi daha üst bir patikaya çekecek yatırımlar için, daha uygun bir atmosfer için çaba harcayacaklarını söyledi.

"Sanayinin dijital dönüşümünün yol haritasını tamamlayacağız"

Lütfi Elvan, OVP'deki kamu yatırımlarını özel sektör yatırımlarının önünü açacak ve onu tamamlayıcı mahiyette öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda program döneminde kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti desteklemesini, bu yatırımların vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak nitelikteki öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam ettirmeyi, teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge altyapı yatırımlarının öncelikli alanlar olarak değerlendirilmesini, farklı bir yatırım finansman modeli olarak uygulamada bulunan kamu-özel iş birliği modelinin üretken alanlara yönlendirilmesini, hazine taşınmazlarının yatırımların teşviki amaçlı arz edilmesine hız verilmesini sağlayacağız."

Elvan, teknoloji ağırlıklı Ar-Ge ve sanayi yatırımlarında artık seçici olacaklarını ifade ederek, "Enerji, sağlık, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri öncelikli olmak üzere prototip geliştirme süreçleri ile teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz." dedi.

Sanayinin dijital dönüşümünün yol haritasını tamamlayacaklarını bildiren Elvan, katmanlı üretim, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkin kullanımına ve bunların yerli üretimine yönelik altyapıyı geliştireceklerini kaydetti.

"Alınan tedbirler büyümeyi destekleyecek"

Kalkınma Bakanı Elvan, ithalatı yapılan ara mallarının Türkiye'de üretilmesine öncelik vereceklerini, bunların Türkiye'de üretilmesinin ve ihracatının yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Elvan, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılmasının, özel sektörün önünü açacak mali ve hukuki düzenlemelerin, başta yabancı yatırımlar olmak üzere ekonominin gelişimini destekleyeceğini aktardı.

Mali disiplin kapsamında gelecek yıl için kamu maliyesinde alacakları tedbirlere değinen Elvan, bu tedbirlerin büyümeyi destekleyeceğini söyledi.

Elvan, "OVP'de bir taraftan devleti küçültürken özel kesimin önünü açan bir yaklaşım sergiledik. OVP'de gelir dağılımını bozucu bir politika ve tedbir öngörmüyoruz. Tam aksine gelir dağılımını iyileştirici ve alt gelir gruplarını koruyucu bir yaklaşım sergiliyoruz. 'Daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam' diyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de finansal teknolojiler alanının (FinTech), oldukça yeni ve gelişim potansiyeli yüksek bir sektör olduğunu belirten Elvan, bu alandaki yatırımların her geçen yıl arttığını kaydetti.

Elvan, faizsiz finans sektörünün dünyada ve Türkiye'de hızlı büyüdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin Küresel İslami Finans Endeksi sıralamasında bu yıl itibarıyla 12. sırada yer aldığını bildirdi.

Türkiye ekonomisinin gösterdiği performansla tüm uluslararası kuruluşları şaşırttığını ve şaşırtmaya devam edeceğini dile getiren Elvan, "Ekonomimiz, milletimizden aldığı güçle önündeki bütün engelleri aşabilecek güçtedir." dedi.