Advertisement

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ağustos ayında 1 milyar 237 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ağustos 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 171 milyon dolar azalarak 1 milyar 237 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 972 milyon dolar oldu.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, cari açığın 1.40 milyar dolar çıkması bekleniyordu.

Temmuz ayı açığı ise 5.12 milyar dolardan 5.15 milyar dolara revize edildi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 4 milyar 279 milyon dolara ulaşmasına rağmen, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 637 milyon dolar yükselerek 3 milyar 511 milyon dolar giriş kaydetmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 658 milyon dolar artarak 2 milyar 997 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar azalarak 591 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde, İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler 136 milyon dolar artarak 206 milyon dolara çıktı.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ağustosta 657 milyon dolar oldu.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 505 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2 milyar 237 milyon dolar net giriş kaydederken, alt kalemler incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 520 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 16 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar, 354 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 133 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Öte yandan, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 68 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 376 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 117 milyon dolar ve 192 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 1 milyar 80 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise 3 milyar 401 milyon dolar azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

 

    2016 Ocak-Ağustos 2017 Ağustos 2017 Ocak-Ağustos
         
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -22.887 -1.237 -27.225
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -23.924 -1.443 -28.728
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -18.012 -768 -21.964
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -27.685 -4.279 -34.043
  Toplam Mal İhracatı 98.195 14.117 109.223
  Toplam Mal İthalatı 125.880 18.396 143.266
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -31.033 -3.802 -27.716
1.1. İhracat 91.867 13.472 103.732
1.1.1. İhracat f.o.b. 93.264 13.289 103.325
1.1.2. Bavul Ticareti 3.362 574 4.062
1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar -4.759 -391 -3.655
1.2. İthalat 122.900 17.274 131.448
1.2.1. İthalat c.i.f. 130.967 19.162 148.979
1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -5.957 -939 -7.185
1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -2.110 -949 -10.346
2. Net Transit Ticaret Geliri 65 4 40
3. Parasal Olmayan Altın 3.283 -481 -6.367
  İhracat 6.263 641 5.451
  İthalat 2.980 1.122 11.818
B. HİZMETLER DENGESİ 9.673 3.511 12.079
  Gelir 24.710 5.564 27.008
  Gider 15.037 2.053 14.929
1. İşlem Gören Mallar -15 8 33
  Gelir 70 11 70
  Gider 85 3 37
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -269 -15 -180
  Gelir 45 46 175
  Gider 314 61 355
3. Taşımacılık 3.415 693 3.379
  Gelir 8.785 1.564 9.538
  Gider 5.370 871 6.159
3.1. Navlun -896 -161 -1.449
  Gelir 2.237 347 2.281
  Gider 3.133 508 3.730
3.2. Diğer Taşımacılık 4.311 854 4.828
  Gelir 6.548 1.217 7.257
  Gider 2.237 363 2.429
4. Seyahat 8.671 2.997 10.583
  Gelir 12.284 3.421 13.584
  Gider 3.613 424 3.001
5. İnşaat Hizmetleri 346 1 295
  Gelir 346 1 297
  Gider 0 0 2
6. Sigorta Hizmetleri -263 -30 -359
  Gelir 721 97 765
  Gider 984 127 1.124
7. Finansal Hizmetler -626 -69 -475
  Gelir 459 56 365
  Gider 1.085 125 840
8. Diğer Ticari Hizmetler -1.135 -73 -1.033
  Gelir 416 104 561
  Gider 1.551 177 1.594
9. Resmi Hizmetler -669 -56 -448
  Gelir 420 93 415
  Gider 1.089 149 863
10. Diğer Hizmetler 218 55 284
  Gelir 1.164 171 1.238
  Gider 946 116 954
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -5.912 -675 -6.764
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.037 206 1.503
II - SERMAYE HESABI 23 5 17
III - FİNANS HESABI -18.394 374 -28.786
1. Doğrudan Yatırımlar -5.623 -657 -4.917
2. Portföy Yatırımları -10.278 -2.237 -20.088
3. Diğer Yatırımlar -12.955 -133 -2.383
IV - NET HATA VE NOKSAN 4.470 1.606 -1.578

 

AA ve Bloomberg