Advertisement

Özel sektörün ağustos ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 17,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 216 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 13,3 milyar dolar artarak 216 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 3,2 milyar dolar artarak 17,5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 111 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 6,1 milyar dolar artışla 30,5 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 496 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku 129 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 7,1 milyar dolar artarken, tahvil stoku ise 5,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, geçen yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 613 milyon dolar artışla 10,9 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 1,8 milyar dolar artışla 3,9 milyar dolara yükseldi.

- Anapara geri ödemeleri 70,5 milyar TL

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,9 milyar dolar artarak 150,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 3 milyar dolar artarak 16,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 216 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,7'si dolar, yüzde 35,1'i avro, yüzde 4,5'i TL ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. 17,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46,5'i dolar, yüzde 29,4'ü avro, yüzde 23,5'i TL ve yüzde 0,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ağustos sonu itibarıyla, 216 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 48,7'si ise finansal olmayan kuruluşlar borcundan meydana geldi. Aynı dönemde, 17,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,5'i finansal kuruluşlar, yüzde 23,5'i ise finansal olmayan kuruluşlar borcundan oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 70,5 milyar dolar tutarında oldu.

AA