Advertisement

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri eylül ayında 48 milyar lira, giderleri ise 54,4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe, eylülde 6,4 milyar lira, ocak-eylül döneminde de yaklaşık 31,6 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 artarak 48 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 2,6 yükselerek 54,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 artışla 456,6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 17,2 yükselişle 488,2 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi bu yılın eylül ayında 6,4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise yaklaşık 31,6 milyar lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-eylül döneminde 488 milyar 221 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 456 milyar 608 milyon lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, 2017 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 54 milyar 384 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 52 milyar 982 milyon lira gider oluşmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 587 milyar 624 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i kullanılarak 45 milyar 985 milyon lira harcandı. Eylülde personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 13 milyar 962 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin yüzde 8,6'sı kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 2 milyar 296 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i kullanılmış oldu.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i geçen ay harcandı. Söz konusu ayda yüzde 16,7 artışla 4 milyar 62 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler geçen ay, Eylül 2016'ya göre yüzde 8,2 azalarak 20 milyar 191 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 8 milyar 552 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 1 milyar 177 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 297 milyon lira, mahalli idare payları 5 milyar 899 milyon lira olarak gerçekleşti. Eylülde 4 milyar 62 milyon lira sermaye gideri, 658 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 754 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 8 milyar 399 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- Bütçe gelirleri

Geçen yılın eylül ayında 36 milyar 76 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 32,9 artarak 47 milyar 955 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 35,5 artarak 41 milyar 838 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri eylülde, geçen yılın aynı ayına kıyasla binde 5,1 artarak 4 milyar 334 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 603 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 180 milyon lira olarak kaydedildi.

Vergi türleri itibarıyla bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre eylülde kurumlar vergisi yüzde 242,5, harçlar yüzde 37,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 63,7, gelir vergisi yüzde 30,3, özel tüketim vergisi yüzde 35,7, damga vergisi yüzde 36,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 25,7, diğer vergiler tahsilatı yüzde 13, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 13,8 arttı.

- Ocak-eylül dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-eylül döneminde 31 milyar 613 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 14 milyar 964 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 416 milyar 521 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,2 artarak 488 milyar 221 milyon lirayı buldu. Ocak-eylül döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 17,8 artışla 441 milyar 643 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 yükselerek 46 milyar 577 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 404 milyar 485 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,9 artarak 456 milyar 608 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 17,1 artışla 385 milyar 349 milyon lira oldu.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 9,7 azalarak 54 milyar 559 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-eylül döneminde 13 milyar 76 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 623 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Vergi türleri itibarıyla ocak-eylül dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre, kurumlar vergisi yüzde 28,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 27,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19,3, damga vergisi yüzde 15,8, özel tüketim vergisi yüzde 15,3, gelir vergisi yüzde 14,6, harçlar yüzde 9,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 13,1 arttı.

- Personel giderleri

Personel giderleri, 2017'nin ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 122 milyar 711 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 20 milyar 202 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 yükselişle 40 milyar 551 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artış göstererek 204 milyar 54 milyon liraya ulaştı. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 103 milyar 856 milyon lira transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 19 milyar 580 milyon lira oldu.

Ocak-eylül dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar 999 milyon lira, mahalli idare payları 43 milyar 956 milyon lira olarak belirlendi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde 37 milyar 399 milyon lira sermaye gideri, 7 milyar 399 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 9 milyar 326 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-eylül döneminde faiz giderleri ise yüzde 11,8 artarak 46 milyar 577 milyon liraya ulaştı.

AA