Advertisement

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, enflasyondaki iyileşmenin faiz artırımını getireceğini söyledi. Kaplan, faiz artırımları konusunda 'açık fikirli' olduğunu ifade etti. 

Kaplan, "Artan dönemsel güçlerin, yapısal zorlukları dengelediğine ilişkin işaretlere bakacağım. Böylelikle, yüzde 2'lik enflasyon hedefine orta vadede ulaşmaya yönelik iyileşmeleri bekleyebiliriz." şeklinde görüş bildirdi. 

Kaplan, "Bu iyileşmeye yönelik daha büyük işaretler görebileceğiz ve sonuç olarak, parasal genişlemeyi kademeli olarak ortadan kaldırma sürecine devam etmek uygun olacak." dedi. 

Kaplan, bu yıl Fed toplantılarında oy hakkına sahip.