Advertisement

Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımlandı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 103,3 iken ekimde yüzde 2,2 azalışla 101,1'e düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu gerileme, son 3 aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe ekimde, bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,4, yüzde 2,3 ve yüzde 1,8 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, ekimde yüzde 1,9 düşerek 104 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu iniş, son 3 aylık dönemde iş hacmi ve satışların arttığını değerlendiren ve gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi ve satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 3,6 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi eylülde 83,5 iken bu ay yüzde 0,9 artışla 84,2 değerine yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısında yükselme bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Söz konusu sektörde bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 1,4 arttı.