Advertisement

Türk Eximbank, 2018'de ihracatçılara nakdi ve gayrinakdi 45 milyar dolarlık destek sağlayacak.

AA muhabirinin, 2018 Yılı Programı'ndan derlediği bilgiye göre, ihracat artışına destek olmak amacıyla tüketime yönelik ihraç ürünlerinde özgün tasarımlar özendirilecek.

Bu kapsamda, patent tescili ve uluslararası marka oluşturulması yönündeki faaliyetler desteklenecek. Tanıtım ve pazarlama destekleri, ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek. Markalı ürünlerin ihracattaki payının artırılması sağlanacak. 2018'de Turquality ve Marka Destek Programı ile desteklenen marka sayısı 250'ye çıkarılacak.

Fuarcılık merkezi hedefi

Türkiye Tanıtım Grubu, ülke tanıtımı için etkin çalışacak. Türkiye Tanıtım Kampanyası ile güçlü Türk malı imajının oluşturulması sağlanacak. Belirlenen hedef pazarlarda etkin ve geniş katılımlı tanıtım çalışmaları yürütülecek. Ülkenin fuarlar ve pazarlarda etkin tanıtımı amacıyla yurt dışı fuar organizasyonlarında "Türkiye Markası Standı" oluşturulacak.

Türkiye'nin hizmet sunumu potansiyelinin dış pazarlarda tanıtımı için ticaret heyetleri ve tanıtım organizasyonları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 2018'de 2 bin 500 bireysel fuar ve 250 yurt dışı fuar organizasyonu, 140 alım heyeti, 220 genel ve sektörel ticaret heyetiyle 35 yurt içi fuar desteklenecek.

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara da destek verilerek, Türkiye'nin dünyada önemli bir fuarcılık merkezi haline gelmesine yönelik altyapı oluşturulacak. Mevzuatta yapılacak değişiklikle destek kapsamındaki fuar çeşidi artırılacak ve yurt içi fuarların uluslararası anlamda gelişimi hızlandırılacak.

İhracatçıya kur koruması

İhracatçıların kur riskini azaltmak amacıyla Döviz Kuru Riski Sigorta Sistemi kurulacak. İhracatçıların kur riskine karşı kendilerini sigortalamaları için opsiyon, forward gibi ürünlerin sunulması, kullanımlarının zorunlu kılınması ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Ayrıca, vadeli piyasaların derinleşmesi ve kur volatilitesinin azalmasına katkı amacıyla ihracatçılara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve firma özelinde çözümler yaygınlaştırılacak.

Türk Eximbank kanalıyla şirketlerin finansman ihtiyacının daha etkin karşılanması sağlanacak. Banka tarafından ihracatçılara 2018'de 45 milyar dolar nakdi kredi ve sigorta-garanti imkanı sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda, ihracatçıların değişen finansman ihtiyaçlarının karşılanması için emtia bazlı finansman (barter), yatırım sigortası ve finansal kuruluşlar ihracat kredi sigortası gibi yeni programlar uygulamaya konularak ihracatçıların desteklenmesi sağlanacak.

2023 Hizmet İhracatı Stratejisi tamamlanarak uygulamaya konulacak.

AA