Advertisement

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, Euro Bölgesi'ndeki sağlam ve geniş tabanlı ekonomik genişlemenin devam ettiği, en son gelen veriler ve anket sonuçlarının, bu yılın ikinci yarısında hız kesmeyen büyüme eğilimine işaret ettiği belirtildi.

Bültende, Euro Bölgesi'ndeki sağlam ve geniş tabanlı ekonomik genişlemenin devam ettiği, en son gelen veriler ve anket sonuçlarının, bu yılın ikinci yarısında hız kesmeyen büyüme eğilimine işaret ettiği belirtildi.

Bankanın aldığı tedbirlerin etkisini gösterdiği aktarılan bültende, "ECB'nin para politikası tedbirleri, enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyelere doğru sürekli bir düzeltmeye ilerlemesinin ön koşulu olan iç talebi desteklemeye devam etmektedir." denildi.

Bültende, Euro Bölgesi iş gücü piyasalarının iyileşmeye, hanehalkı gelirlerini ve tüketici harcamalarını desteklemeye devam ettiği bildirildi.

 - "Enflasyon, 2017'nin başından beri ılımlı bir şekilde arttı"

Enflasyona ilişkin genel olarak daha önce ifade edilen söylemlerin yer aldığı bültende, "Altta yatan enflasyon, 2017'nin başından beri ılımlı bir şekilde arttı ancak halen devam eden bir artış eğilimi göstermek için ikna edici işaretler göstermek zorunda." ifadesi kullanıldı.

ECB bülteninde, bölgede aşağı yönlü risklerin küresel faktörlere bağlı olduğu belirtilerek, "Bir yandan, son dönemde yaşanan gelişmelerin gösterdiği güçlü döngüsel ivme, büyüme sürprizlerinin daha da olumlu olmasına neden olabilir. Diğer yandan, aşağı yönlü riskler öncelikle küresel faktörlere ve Döviz piyasalarındaki gelişmelere bağlı kalmaya devam ediyor." denildi.

 
AA