Advertisement

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yıllık kredi analizinde, Türkiye'nin kredi profilinin güçlü büyüme ve görece güçlü kamu maliyesi ile siyasi risk ve dış etkilere hassasiyeti dengelediği belirtildi.

Türkiye'nin kamu maliyesinin geçtiğimiz yıl bir miktar bozulduğu belirtilen analizde ülkenin "güçlü ekonomik büyümesinin ve yönetilebilir kamu borcu göstergelerinin kredi için kilit önemde olduğu belirtildi.

Kamu maliyesine ilişkin göstergelerin -küresel faizlerin yükseldiği, halihazırda yüksek spreadlerin ve borçlanma ihtiyacının mevcut olduğu bir ortamda- büyük bir ihtimalle zorlayıcı olacağı ifade edildi.

Daha fazla bütçe açığının ve borçlanmanın borç/GSYİH rasyosunu on yıllık istikrarlı düşüşün ardından yukarı yönlü bir seyire oturttuğu vurgulandı. Moody's toplam kamu borcu/GSYİH oranının 2018'de yüzde 30'un altında kalmasını bekliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin iç siyasi gelişmeler ve dış finansman ihtiyacını işaret ederek, olay riskine duyarlı olduğuna dikkat çekti.

Ödemeler dengesi baskısının Türkiye'nin kredi notunda artırıma engel olduğu belirtilen analizde, bu zayıf noktalarda yapısal bir azalmayı yukarı yönlü kredi baskının takip edebileceği ifade edildi.

Siyasi riskin azalmasının, dış maruziyetlerde sürdürülebilir bir iyileşme olmadan -kredi açısından olumlu olmasına karşın- not artırımıyla sonuçlanmayacağının altı çizildi. Buna karşın siyasi riskin azalmasının kredi görünümünün istikrar kazanmasını sağlayabileceği belirtildi.

Not indirimine neden olabilecek unsurlar arasında yavaş büyümenin sürmesi, ödemeler dengesi krizi veya güçlü mali yapının kötüleşmesi sayıldı.

Moody's'in mevcut durumdaki Türkiye notu Ba1 ve kredi görünümü ise negatif.