Advertisement

Hazine Müsteşarlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonunda 867,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 530,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 336,9 milyar lira tutarındaki kısmı Döviz cinsi borçlardan oluştu.