Advertisement

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın 2018'e ilişkin beklentilerine yer verildi.

Bu yıl TL mevduatta yüzde 17-18 ve yabancı para mevduatta yüzde 3-4 olmak üzere mevduat hacminde yüzde 13-14 büyüme beklendiği belirtilen açıklamada, TL kredilerde yüzde 14-15, yabancı para kredilerde yüzde 5-6 olmak üzere kredi hacminde yüzde 13-14'lük artış olabileceği bildirildi.

Açıklamada, net faiz gelirlerinin yüzde 14-15, net ücret ve komisyon gelirlerinin yüzde 15'in üzerinde ve faaliyet gelirlerinin yüzde 14-15 artış gösterebileceği kaydedildi.

Bu yıl ortalama aktif karlılığın yüzde 1,3-1,4 ve kredi/mevduat oranında azalış olacağı öngörülen açıklamada, net faiz marjının yüzde 4,2-4,4, takipteki krediler oranının yüzde 3'ün altında ve sermaye yeterlilik oranının yüzde 14'ün üzerinde gerçekleşebileceği belirtildi.

Türkiye'nin GSYH büyümesinin bu yıl yaklaşık yüzde 4,1 olacağı beklentisinin yer aldığı açıklamada, yıl sonunda enflasyonun yüzde 10,2 ve bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşebileceği bildirildi.

Açıklamada, kamu borç stokunun GSYH'ye oranının yüzde 30, bankacılık sektörü kredi ve mevduat büyümesinin sırasıyla yüzde 13-14 ve yüzde 12-13 seviyelerinde olabileceği beklentisine yer verildi.

İş Bankası'nın 2018 yılı beklentileri şöyle:

Makroekonomik Göstergeler  
GSYH Büyümesi %4,1
Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE) %10,2
Bütçe Açığı/GSYH %1,9
Kamu Borç Stoku/GSYH %30,0
Bankacılık Sektörü Kredi Büyümesi %13-%14
Bankacılık Sektörü Mevduat Büyümesi %12-%13
İş Bankası  
Kredi Büyümesi %13-%14
TL Krediler %14-%15
Yabancı Para Krediler (USD Bazında) %5-%6
Krediler/Toplam Aktifler ~ %67
Mevduat Büyümesi %13-%14
TL Mevduat %17-%18
Yabancı Para Mevduat (USD Bazında) %3-%4
TL Krediler/TL Mevduat Azalış
Takipteki Krediler Oranı <%3,0
Brüt Kredi Riski Maliyeti 115-120 baz puan
Sermaye Yeterlilik Oranı >%14
Net Faiz Marjı %4,2-%4,4
Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) %3,7-%3,9
Net Faiz Geliri Artışı ~ %14-%15
Temettü Geliri Artışı ~ %8-%9
Faaliyet Gelirleri Artışı ~ %14-%15
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı >%15
Faaliyet Giderleri Artışı ~ %13-%14
Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri %43-%45
Ortalama Aktif Karlılığı %1,6-%1,7

AA