Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku, kasım sonu itibarıyla 111,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 14 artarak 111,7 milyar dolara çıktı. Söz konusu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,3 artarak 61,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 23,5 artarak 50,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredileri, 2016 sonuna göre yüzde 15,1 artışla 17 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 17,4 artarak 15,5 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,5 artarak 17,7 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6,3 azalarak 11,4 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 sonuna göre yüzde 20,1 artışla 39,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 94 milyar dolar oldu

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 sonuna göre yüzde 8,2 artarak 17,6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 15,2 artışla 94 milyar dolara çıktı.

Alacaklı bazında ise özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2016 sonuna göre yüzde 6,8 artarak 50,6 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar da yüzde 18,1 artarak 59,4 milyar dolara yükseldi.

2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 8,2 azalışla geçen yılın kasım sonu itibarıyla 157 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1 milyar 631 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu incelendiğinde yüzde 53,3'ünün dolar, yüzde 30'unun avro, yüzde 13,7'sinin TL ve yüzde 3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 170,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 15,1, Merkez Bankası yüzde 0,4, özel sektör ise yüzde 84,5 paya sahip oldu.

AA