Advertisement

Perşembe günkü Resmi Gazete'de Döviz cinsinden kredi kullanımına ilişkin düzenleme yayınlandı.

Düzenlemede, kredi kullanım tarihinde, kredi bakiyesinin 15 milyon doların altında kalması durumunda, kullanılmak istenen kredi miktarı ve kredi bakiyesinin toplamının son üç mali yılın döviz gelirlerini aşamayacağı belirtiliyor.

Yapılan düzenlemeye göre kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz kredisi taleplerinde, son üç mali yıldaki döviz gelirlerinin mali müşafir tarafından onaylanmış belgelerde tevsik edilmesi gerekiyor.

Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda kullandırılan kredilerin aşan kısmını geri çağrılması ve TL cinsinden krediye dönüştürülmesi söz konusu.


Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemenin tam metni şu şekilde: