Advertisement

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Maliye Bakanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2017 sonu itibarıyla tebliğ ekinde yer alan kurlar uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda, Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde Döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından, bankaların 31 Aralık 2017 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında söz konusu tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacak.

AA