Advertisement

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirme reform paketini açıklıyor.

“En önemli adımı icra iflas süreçlerinde atıyoruz” diyen Akdağ, “İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak” şeklinde açıklamada bulundu.

İflas erteleme kurtarma anlaşması kurumu oluşturulacağını dile getiren Akdağ, İflas Erteleme Kurumu'nun tamamen yürürlükten kaldırılacağını ifade etti.

Akdaş, inşaat izinleri sürecinde 12 işlemin 5'e indirildiğini açıkladı ve "İnşaat ruhsatındaki imza sayısını 18'den 1'e düşürüyoruz." dedi.