Advertisement

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) 2017 yılında net dönem karı bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 596 milyon lira oldu.

TSKB yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yıl sonu finansal sonuçlarını duyurdu.

Açıklamaya göre, TSKB, 2017 yılında toplam aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 20 artırarak, 28,9 milyar liraya, toplam kredilerini ise yüzde 29 artışla 22,3 milyar liraya ulaştırdı. 

Bankanın net dönem karı 2017 yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 596 milyon liraya ulaşırken, toplam öz kaynakları yüzde 21 oranında artarak 3,5 milyar TL oldu.

Böylelikle, 2017 yıl sonunda bankanın öz kaynak karlılık oranı yüzde 18,4, aktif karlılık oranı ise yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti. Aktif kalitesini koruyarak sağlıklı büyüyen TSKB'nin yıl sonu itibarıyla takipteki alacaklar oranı yüzde 0,2’ye geriledi.

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mevzuata uygun şekilde TFRS 9'a geçişini tamamlayan banka, portföyünün sağlamlığını bir defa daha kanıtlamış oldu. TFRS 9'un öngördüğü değişiklikler çerçevesinde bankanın ilave karşılık yükü bulunmuyor. 

"Türk özel sektörüne toplam 2,5 milyar dolar finansman sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, 2017'nin banka için aktif ve kredi büyümesi, müşteri sayısı artışı gibi pek çok kriterde hedeflenenin üzerinde performans gösterdiği bir yıl olduğunu belirtti.

Türk özel sektörüne verdikleri güçlü desteği sürdürdüklerini aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınma alanındaki uzmanlığımızla 2017'de Türk özel sektörüne 2,5 milyar dolar finansman sağladık. Müşteri tabanımızı genişletme çalışmalarımız sayesinde aktif müşteri sayımızı yüzde 25 artırdık. Ayrıca, kredi portföyümüzü kurdan arındırılmış bazda yüzde 15 büyüterek, kalkınmaya verdiğimiz desteği güçlendirdik. 2017, sektörel çeşitlenmenin arttığı, farklı sektörlerde kredi verdiğimiz bir yıl oldu. Yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra elektrik dağıtım ve organize sanayi bölgesi yatırımları, yeşil sertifikalı ticari gayrimenkul projeleri ile lojistik, çimento, plastik, sağlık ve gıda sektörlerinde kurumsal ve KOBİ segmentindeki firmalara finansman sağladık."

İnce, gelecek dönem beklentileri hakkında da bilgi vererek, "2017, KGF gibi desteklerin de etkisiyle ekonomide canlanma yaşanan bir yıl oldu. 2018'de Türkiye ekonomisin bu olumlu seyrinin devam edeceğini düşünüyoruz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Biz de TSKB olarak ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik temalı portföyümüz güçlenmeye devam ediyor"

TSKB'nin sürdürülebilirlik yatırımlarına sağladığı desteğe değinen İnce, "2017'de sürdürülebilirlik temalı portföyümüz güçlenmeye devam etti. Toplam kredi portföyümüzde sürdürülebilirlik temalı yatırım kredilerimizin payı yüzde 68 seviyesinde. 2017’de başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere birçok yenilenebilir enerji projesine finansman sağladık. Kaynak verimliliği projelerine desteğimiz de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde özel uzmanlık geliştirdiğimiz bu alanlara odaklanmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, TSKB'nin sürdürülebilirlik temalı portföyünü teknoloji yatırımlarıyla güçlendireceğini kaydederek, "Özellikle verimlilik artışına yönelik Ar-Ge yatırımları odağımızda olacak. Ülkemize uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacak teknolojik dönüşüme yönelik destekler de vereceğiz. Burada sunacağımız hizmet, finansmanın ötesinde danışmanlık boyutuyla da ayrışacak." bilgisini verdi.

"Kapsayıcı ekonomik büyümeye artan oranda katkı sunacağız"

Büyümenin daha kapsayıcı bir nitelik kazanmasında bankacılık sektörüne önemli bir rol düştüğünü belirten İnce, TSKB'nin kapsayıcılık kavramına ayrı bir önem atfettiğinin altını çizdi.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, şunları kaydetti:

"Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik faaliyete katılımlarının kalkınmaya hem niceliksel hem de niteliksel katkı sunacağına inanıyoruz. Biz de TSKB olarak bu noktadan hareketle, bankamızın misyonunda kapsayıcılık kavramının altını özellikle çiziyoruz. Ülke olarak sahip olduğumuz potansiyelin üretime dönüşmesinin önünü açmak hedefiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de enerji, altyapı, eğitim, sağlık, verimlilik, kadın istihdamı, teknolojik dönüşüm gibi nitelikli kalkınma yatırımlarına verdiğimiz destekle kapsayıcı ekonomik büyümeye artan oranda katkı sunacağız."

TSKB'nin 2017'de iki yeni sosyal kalkınma teması olduğunu vurgulayan İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2017 yılında Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) temin ettiğimiz 100 milyon avroluk kredi ile kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların yatırım projelerini ve iş sağlığı-güvenliğine yatırım yapmak isteyen firmaları destekledik. Özellikle kadın istihdamı konusunda kredi sağladığımız firmalarda bir yıl gibi kısa bir süre içinde ilave kadın istihdamı yaratılırken çalışma koşullarının kadınlar lehine iyileştirilmesi adına da örnek projeler hayata geçirildi. Kalkınmada kadının gücüne inanıyor, bu gücü hem finansal hem sosyal projelerle destekliyoruz. Bu kapsamda, iş hayatında yer almanın en önemli şartı olan nitelikli eğitim konusunda Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte üniversite öğrencisi kızlara yönelik 'Eğitimden Üretime' burs fonunu kurmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz."

"Danışılan banka kimliğimizi güçlendireceğiz"

Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştiren TSKB’nin bu alanındaki öncülüğünü devam ettirdiğine değinen İnce, "2017 yılında ihraç ettiğimiz 'Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil' ile dünyada bir ilke imza attık. 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarındaki ihracımıza uluslararası piyasalardan dört kat talep geldi. Uluslararası alanda gördüğümüz bu takdirin, ülkemize, bankacılık sektörüne ve TSKB’ye duyulan güveni teyit ettiğine inanıyoruz." bilgisini verdi.

Bankanın öncü çalışmalarının 2017'de de pek çok farklı platformda ilgi görmeye devam ettiğini anlatan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında ihraç ettiğimiz Türkiye'nin ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvili, Thomson Reuters-International Financing Review (IFR), Bonds&Loans ve EMEA Finance gibi prestijli platformlardan aldığı ödül sayısını kısa sürede beşe çıkardı. Diğer yandan proje finansmanı alanında katkı verdiğimiz önemli yatırımlar, uluslararası arenada dikkat çekerek EMEA Finance ve Bonds&Loans tarafından toplam yedi farklı ödüle layık görüldü. Bankamızın itibarına olumlu katkı yapan bu ödüller global kreditörlerimiz tarafından da takdirle karşılanıyor."

İnce, TSKB'nin danışmanlık çözümleriyle ilgili bilgi vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankamız ve iştiraklerimizin müşteri, ürün ve faaliyet çeşitliliğini artırmaya yönelik bütünleşik bir pazarlama stratejisi ortaya koyuyoruz. Ülke kalkınmasına katkımızı artırmak ve bankamızı geleceğe hazırlamak için rekabetçi ve bilgi üreten kimliğimizi daha da geliştirmeye odaklanıyoruz. Yatırımcılara sunduğumuz finansal desteği danışmanlık çözümlerimizle güçlendirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak. Bu yolda ortak aklı çeşitlendirmek ve harekete geçirmek için her türlü iş birliği imkanını sonuna kadar kullanacağız. Bu çalışmalarımız neticesinde, müşterilerimizin, kredi kullanmanın yanı sıra akıl da danıştıkları banka kimliğimizi güçlendireceğiz."

2017 yılında danışmanlık alanında yaptıkları en önemli projelerden birinin 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' ile ilgili olduğunu belirten İnce, şunları aktardı:

"2017 yılında sürdürülebilir kalkınma alanında bize gurur veren gelişmelerden biri de Kalkınma Bakanlığı'nın 'BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi' projesine, iştirakimiz TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ-Escarus ile birlikte katkı vermek oldu. Kalkınma bankacılığı alanındaki deneyimimiz ve Escarus'un sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlığıyla bu önemli projede yer almaktan dolayı onur duyuyoruz."