Advertisement

Türkiye genelindeki 13 milyon 844 bin 196 işçiden, 1 milyon 714 bin 397'sinin sendikaya üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık" iş kolunda 24 bin 349 üyeyle Öz Orman-İş, "Gıda Sanayi" iş kolunda 33 bin 590 üyeyle Öz Gıda İş, "Madencilik ve Taş Ocakları" iş kolunda 26 bin 240 üyeyle Türk Maden İş, "Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç" iş kolunda 36 bin 275 üyeyle Petrol-İş, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda 48 bin 588 üyeyle TEKSİF, "Ağaç ve Kağıt" iş kolunda 10 bin 539 üyeyle Öz Ağaç İş, "İletişim" iş kolunda 13 bin 58 üyeyle Türkiye Haber İş, "Basın, Yayın ve Gazetecilik" iş kolunda 2 bin 570 üyeyle Medya-İş, "Banka, Finans ve Sigorta" iş kolunda 41 bin 780 üyeyle BASİSEN, "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunda 62 bin 7 üyeyle Tez Koop İş, "Çimento, Toprak ve Cam" iş kolunda 25 bin 655 üyeyle Türkiye Çimse-İş, "Metal" iş kolunda 203 bin 574 üyeyle Türk Metal Sendikası, "İnşaat" iş kolunda 52 bin 711 üyeyle Yol-İş, "Enerji" iş kolunda 58 bin 625 üyeyle Tes-İş, "Taşımacılık" iş kolunda 22 bin 344 üyeyle Öz Taşıma İş, "Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk" 6 bin 758 üyeyle Türk Deniz-İş, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" iş kolunda 26 bin 492 üyeyle Öz Sağlık İş, "Konaklama ve Eğlence İşleri" iş kolunda 14 bin 322 üyeyle OLEYİS, "Savunma ve Güvenlik" iş kolunda 32 bin 417 üyeyle Güvenlik-İş ve "Genel İşler" iş kolunda ise 251 bin 122 üyeyle Hizmet-İş iş kollarında en fazla üyesi bulunan sendikalar oldu.

Türkiye genelindeki 13 milyon 844 bin 196 işçiden, 1 milyon 714 bin 397'sinin sendikaya üyeliği bulunurken, Temmuz 2017'de yüzde 11,95 olan sendikalaşma oranı, geçen sürede sendikalı çalışan sayısının 90 bin 759 artmasıyla yüzde 12,38'e yükseldi.

Türk-İş 925 bin 39 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olurken, Hak-İş'in 615 bin 301, DİSK'in 149 bin 187, Birlik-İş'in 381 ve Tüm-İş'in 336 üyesi bulunuyor. 24 bin 153 çalışan ise bağımsız sendikalara üye durumda.

Hizmet-İş 251 bin 122 üyeyle en fazla üyeye sahip işçi sendikası oldu. Hizmet-İş'i üye sayısı bakımında 203 bin 574 üyeyle Türk Metal Sendikası, 62 bin 7 üyeyle Tez Koop İş, 58 bin 625 üyeyle Tes-İş ve 52 bin 711 üyeyle Yol-İş sendikaları izledi.

AA