Advertisement

Hazine'nin vergi dışı gelirleri, geçen yıl sonu itibarıyla 13,4 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2017 itibarıyla KİT'lerden, Türk Telekom'dan, PTT'den ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 2,2 milyar lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 6,7 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 868,8 milyon lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 3,6 milyar lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 44,9 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazinenin vergi dışı gelirleri, 2017 yılı ilk çeyreğinde 1 milyar 92 milyon 710 bin lira, ikinci çeyreğinde 8 milyar 860 milyon 138 bin lira, üçüncü çeyreğinde 1 milyar 437 milyon 711 bin lira ve son çeyreğinde ise 1 milyar 988 milyon 297 bin lira oldu.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, 2017 sonu itibarıyla 13 milyar 378 milyon 857 bin lira olarak hesaplandı.

AA