Advertisement

Rapora göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine bakıldığında, Aralık 2017'de bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 artarak 3,3 trilyon liraya (864 milyar dolar) ulaştı.

Bu dönemde toplam krediler yüzde 21 yükselerek 2,1 trilyon liraya (560 milyar dolar) çıktı. Toplam kredilerdeki artış sabit fiyatlarla ise yüzde 8 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl TL krediler 283 milyar lira artış kaydetti. Kurumsal krediler 2017'de yüzde 22 artarak 1,6 trilyon lira olurken, bu artış KOBİ kredilerinde yüzde 22, bireysel kredilerde yüzde 16 seviyesinde
gerçekleşti. Toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 24, bireysel kredilerin payı ise yüzde 25 oldu.

Takipteki kredilere bakıldığında, takipteki alacaklar/kredi oranı geçen yıl 2016'ya kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 3'e geriledi.

- Toplam mevduat 1,71 trilyon liraya ulaştı

Toplam mevduat geçen yıl yüzde 18 yükselerek 1,71 trilyon liraya (454 milyar dolar) ulaşırken, sabit fiyatlarla artış yüzde 5 oldu. Toplam kaynakların yüzde 53'lük bölümünü mevduat oluştururken, kredi/mevduat oranı 3 puan artarak yüzde 123 düzeyine yükseldi.

Yüzde 21 artan mevduat dışı kaynaklar Aralık 2017 itibarıyla 960 milyar liraya (254 milyar dolar) ulaştı.

Özkaynaklar yüzde 20 artarak 359 milyar lira (95 milyar dolar) olurken, karların büyük bölümünün bilanço içinde tutularak özkaynaklara ilave edilmesi bu büyümeyi destekledi.

Özkaynaklardaki artışın 30,7 milyar lirası geçmiş yıl karlarından, 11,6 milyar lirası cari yıl karından geldi. Böylece toplam
özkaynak artışının yüzde 72'si, özkaynaklara ilave edilen geçmiş yıl karlarından ve cari yıl karından geldi. Bu sayede büyümenin finansmanında kredilerde artış sürdürülebildi.

Kredilerdeki hızlı büyümenin de etkisiyle ortalama özkaynak karlılığı 1,5 puan artarak yüzde 14,7 düzeyinde gerçekleşti. Ortalama özkaynak karlılığı, bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi.

- Performansı etkileyen gelişmeler

Raporda, bankacılık sektörünün 2017 performansını etkileyen başlıca gelişmeler, şöyle sıralandı:

"Bankacılıkla ilgili düzenlemelerde uluslararası düzenlemelere uyumu amaçlayan
değişiklikler sermaye yeterliliği ile bankacılık ürün ve hizmet talebini; büyümeyi destekleyen düzenleme ve uygulamalar kredi talebini,
hazine garantili ve KGF kefaleti ile kullandırılan krediler kredi arzını olumlu yönde etkilemiştir. Kamu kesiminin kaynak talebi artmıştır. Enflasyon hedefin üzerinde kalmıştır. TL'nin başlıca yabancı paralar karşısındaki değeri dalgalı bir seyir izlemiştir. Yurt dışında faiz oranları yükselmiştir."