Advertisement

Hazine, Mart-Mayıs 2018 döneminde 13,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 15,1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Mart-Mayıs 2018 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 13,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 15,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine, martta 6,6 milyar, nisanda 4,2 milyar ve mayısta ise 4,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının Mart-Mayıs 2018 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, martta 6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,6 milyar liralık, nisanda 3,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,2 milyar liralık, mayısta 3,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,3 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Marttaki iç borçlanmanın 5,5 milyar lirası piyasadan, 1,2 milyar lirası kamuya satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın 3,6 milyar lirası piyasadan, 600 milyon lirası kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın 3,7 milyar lirası piyasadan, 600 milyon lirası kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 7 ihale gerçekleştirilecek. Martta 24,1 milyar, nisanda 5,6 milyar ve mayısta ise 6,1 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 35,8 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 22,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da martta 17,5 milyar, nisanda 1,5 milyar ve mayısta da 1,8 milyar lira olması öngörülüyor.