Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 114,6 milyar dolara geriledi.

TCMB tarafından, Şubat 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüşle 114,6 milyar dolar oldu.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 87,9 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,8 azalarak 25,1 milyar dolara indi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 11,8 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 7,6 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,9 milyar doları bir ay, 3,5 milyar doları 2-3 ay ve 5,4 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri,1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 66,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AA