Advertisement

ASELSAN, yılın ilk çeyreğinde aldığı yeni işlerle sipariş miktarını artırdı.

Şirketin yılın ilk 3 ayında konsolide net satış tutarı 1 milyar 365 milyon 199 bin lira oldu. Satışların 1 milyar 251 milyon 39 bin liralık kısmı yurt içinde, 114 milyon 160 bin liralık kısmı yurt dışında gerçekleştirildi. Satışların oransal dağılımı ise yüzde 92 yurt içi, yüzde 8 yurt dışı olarak kaydedildi.

ASELSAN'ın dönem karı ise 351 milyon 342 bin lira oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 74 milyon 69 bin lira satış yapan ASELSAN, bu yılın aynı döneminde satışlarını yüzde 27,1 artırdı.

ASELSAN'ın uzun vadeli planlarla hareket eden ve bu doğrultuda imza altına alınmış sözleşmeli, yıllara yaygın proje tutarı geçen yıl sonunda 6,8 milyar dolar iken yılın ilk çeyreğinde bu miktar yüzde 10,3 artarak 7,5 milyar doları buldu. Siparişler 2025 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

Şirket yeni teknolojilerle büyüyecek

ASELSAN, 2 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar lira mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon lira artırılarak 1 milyar 210 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

ASELSAN, halka arz yoluyla elde edeceği net geliri ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme amaçlı kullanacak.

Gelirlerin kullanımı dört ana kategoride değerlendirilecek.

Net gelirlerin yüzde 40'lık kısmı, yeni teknoloji ve inovasyon alanlarına yapılan yatırımları kapsıyor. Şirket gelirleri, öncelikle yapay zeka uygulamaları, akıllı şehir altyapıları, uydu teknolojileri, insansız sistem çözümleri ve raylı ulaşım teknolojileri alanlarına ayırmayı amaçlıyor. Yeni teknoloji ve inovasyona yatırımla şirketin organik büyümesinin hızlandırılması öngörülüyor.

Özgün ürünlere yatırım

Net gelirlerin yüzde 10'u işletme sermayesi ihtiyacının karşılamasında kullanılacak. Şirket, bu gelirleri ürünlerin teslimat şartlarını yerine getirmek, bakiye siparişler arttıkça tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek ve ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanmayı hedefliyor.

Net gelirlerin yüzde 20'si, ASELSAN'ın müşterileri için özgün ürünler ve çözümler sağlayan ve büyümesi için katkıda bulunan özkaynak finansmanlı Ar-Ge faaliyetleri kapsamında kullanılacak. Şirket halen yeni kavramsal radar sistemleri, mikro düzey insansız hava araçları için karşı savunma sistemleri ve ulaşım güvenlik sistemleri gibi özkaynak finansmanlı Ar-Ge çalışmaları arasında bulunuyor.

Yurt dışındaki ASELSAN varlığı

Net gelirlerin yüzde 30'u olası şirket birleşmeleri ve satın alımlarıyla uluslararası iş birlikleri kapsamında değerlendirilecek. ASELSAN, yerli şirketlerle iş birlikleri veya başka tür ortaklıklar kurabilecek, Körfez bölgesi, Uzak Doğu (Malezya, Endonezya), Güney Amerika bölgelerinde iş imkanları için satın almalar yapabilecek. Uzay teknolojileri, insansız sistem teknolojileri ve sensör teknolojileri gibi yeni ve önemli teknolojileri daha hızlı bir şekilde elde etmek için, Avrupa ve Kuzey Amerika'da satın alım opsiyonları da değerlendirilebilecek. ASELSAN halen Katar'da bir ortak girişim kuruluşu süreci yürütüyor, belirli bir satın alım süreci ise bulunmuyor.

ASELSAN'ın, halka arzdan elde edilen net gelirleri belirtilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanamadığı ölçüde, gelirler genel kurumsal amaçlar için değerlendirilecek. ASELSAN belirtilen kullanım alanları dışında halka arzdan elde ettiği net gelirleri yatırım amaçlı faiz getirili menkul kıymetlere de yatırabilecek.

AA