Advertisement

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; hanehalkı bütçe araştırmasının 2016 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25.2 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 19.5 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı.

ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 3.7’DEN 3.4 KİŞİYE İNDİ

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüz de 2 ile sağlık ve yüzde 2.3 ile eğitim hizmetleri oldu. 2002 yılından bu yana bakıldığında hem petrol fiyatlarındaki artış hem otomobil sahipliğindeki artış ile birlikte ulaştırmanın hane halkı harcamaları içindeki payı tam 9 puan arttı ve yüzde 8.7’den yüzde 18.2’ye çıktı. Harcamalar içinde payı en fazla düşüş gösteren ise gıda oldu. Gıdanın payı yüzde 26.7’den yüzde 19.5’e geriledi. Ulaştırmanın dışında payı artan kalemler eğitim, alkol ve sigara ile lokanta ve oteller oldu. Diğer kalemlerin aile bütçesinden aldığı paylar ise düştü.

AİLELER KÜÇÜLÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Aile 2017” bülteni yayımlandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2012 yılında 3.7 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 3.4 kişiye indi. İllere göre incelendiğinde, 2017’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6.4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak’ı 5.7 kişi ile Hakkâri ve Şanlıurfa, 5.6 kişi ile Batman izledi.

% 8.5’i TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLU

Türkiye’de 2017 yılında toplam hanehalklarının yüzde 8.5’ini tek ebeveyn ve çocuklu hanehalkları oluşturdu. Toplam hanehalklarının yüzde 1.8’inin baba ve çocuklardan, yüzde 6.7’sinin ise anne ve çocuklardan oluştuğu görüldü. Öte yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il 2017’de yüzde 28.9 ile Şırnak oldu.