Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 706 milyon dolar artarak 5 milyar 426 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Beklenti 5.15 milyar dolardı. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolara çıktı.

 

Söz konusu gelişmede, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 375 milyon dolar artarak 1 milyar 474 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolar yükselişle 5 milyar 462 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolar artışla 1 milyar 489 milyon dolara çıkması etkili oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 366 milyon dolar artarak 1 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar ise 269 milyon dolar artarak 1 milyar 423 milyon dolar oldu.
 

Net hata noksan Nisan'da 264 milyon dolar fazla verdi. Bu arada önceki ayın cari işlemler dengesi verisi 4.81 milyar dolardan 4.80 milyar dolara revize edildi. 

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 138 milyon dolar artarak 703 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede net varlık ediniminin 243 milyon dolar azalarak 160 milyon dolara ve net yükümlülük oluşumunun 105 milyon dolar düşerek 863 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 502 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 414 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 456 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, nisan ayında bankalar 339 milyon dolar, Genel Hükümet 250 milyon dolar ve diğer sektörler de 716 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda nisanda 7 milyar 726 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Söz konusu dönemde diğer yatırımlar altında; yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 893 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 2 milyar 17 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 668 milyon dolar ve 864 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet 165 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 2 milyar 761 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.