Advertisement

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 ile güçlü büyüme performansı gösterirken, yatırımların katkısı sürdürülebilir büyümenin göstergesi oldu.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl yüzde 7,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde de yüksek büyüme performansını sürdürdü. Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüyerek, OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı.

Söz konusu dönemde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, büyümeye özel tüketimin katkısı 6,7 puan, devlet tüketiminin katkısı ise 0,5 puan oldu. Bu dönemde özel tüketim harcamaları yüzde 11 artarken, kamu harcamaları yüzde 3,4 yükseldi. Gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 9,7 arttı.

Büyümede yatırımların ve hizmetlerin katkısı dikkati çekti. Bu dönemde ihracatın büyümeye katkısı 0,1 puan olarak hesaplandı. Mal ve hizmet ihracatı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5, ithalatı ise yüzde 15,6 artış gösterdi.

Yatırımların katkısı ise 2,8 puan olarak belirlenirken, ihracat ve yatırımların birlikte büyüme katkısı 2,9 puanı buldu.

Makine teçhizat yatırımlarında artış

Büyümede sanayi sektörünün katkısı 1,9 puan olurken, makine teçhizat yatırımlarının bu dönemde yüzde 7 artması ekonominin üretken yapısına olumlu katkı sağladı.

Diğer taraftan ilk çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyümede hizmetlerin katkısı 4,3 puan oldu.

Orta Vadeli Programda 2018 yılı büyümesi yüzde 5,5 öngörülürken, yıllık büyümenin bu tahminle uyumlu gerçekleşmesi bekleniyor.