Advertisement

7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Devlet Denetleme Kurulu ve MGK yeniden şekillendirildi. Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın da yapıları yeniden şekillendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

İŞTE 7 YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararname Numarası: 5)

–– Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6)


–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)

–– Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 8)

–– Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 9)

–– Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)

HT