Advertisement

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantsı 31 Ağustos'da gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan davet metnine göre, şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Ağustos 2018 tarihinde, saat 15.00’te gerçekleştirileceği bildirildi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahiplerinin katılabileceği belirtilen davet metninde toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin ise gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) veya MKK’nın "www.mkk.com.tr” adresli internet sitesinden edinebilecekleri kaydedildi.

Davet metninde, şirketin Esas Sözleşmesi ile kendilerine yönetim kurulu üyeliği için aday önerme imtiyazı tanınmış
bulunan pay sahiplerinin, varsa aday önerilerini genel kurulda önerge ile sunmak üzere, genel kurul
tarihinden önce mensup oldukları pay grubu itibariyle kendi aralarında koordinasyon sağlayarak
belirlemeleri gerektiği ifade edildi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde, 2017 yıl sonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun onaylanması, 2017 ve önceki yılların karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar oranlarının
belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi maddeleri öne çıkarken, "Azami 6 milyon 331 bin 794,78 lira nominal değerli 633 milyon 179 bin 478 adet Borsa İstanbul AŞ C grubu payının Şirket tarafından
asgari 6 milyon 331 bin 794,78 lira, azami 72 milyon 372 bin 932,16 lira ödenerek iktisabı ve rehin olarak
kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun 1 yıl süre ile yetkilendirilmesi" maddesinin de görüşüleceği bildirildi.

AA