Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018'in birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, 2018'in birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 11 trilyon 850 milyar TL, yükümlülükleri ise 13 trilyon 571 milyar TL düzeyine ulaşarak dünyanın geri kalanına 1 trilyon 721 milyar TL'lik net yükümlülük yaratıldı.

Sektörlerin finansal bilançolarındaki gelişmelere göre, 2018'in birinci çeyreği itibarıyla Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu
sürdürürken, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı finansman sağlayan iki ana sektör oldu.

Borçlu sektörlerin dağılımında bir değişiklik gözlenmedi. En borçlu sektör, finansal olmayan kuruluşlar olmaya devam ederken, bunu genel yönetim sektörü izledi.

Bu yılın birinci çeyreklik döneminde sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde ise hanehalkı ve finansal kuruluşların net borç veren, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim sektörlerinin ise net borç alan olduğu gözlendi.

Toplam ekonominin son dönemde GSYH'nin yüzde 0,5'i oranında net borçlanma gerçekleştirdiği görüldü.

Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk oranlarının ülke karşılaştırmasına bakıldığında, Türkiye'nin bu dönemde de borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu koruduğu gözlendi.

AA