Advertisement

Kamu İhale Kurumunca, iş deneyim belgelerinin güncellenmesine ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.

Kurumun, danışmanlık, hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair 4 ayrı yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliklerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin güncellenmesinde, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki ayın endeksinin (Yİ-ÜFE) dikkate alınması sağlanacak. Diğer işlerde ise sözleşme yapıldığı aydan bir önceki ayın endeksinin esas alınmasına devam edilecek. Alt yüklenici iş bitirme belgelerinde, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncelleme yapılacak.

Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin belgelerin Türk lirasına çevrilmesinde esas alınacak tarihin tespitinde de aynı yaklaşımla hareket edilecek.

Yönetmeliklere göre, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki işlerde, belgeye konu işin ihale tarihinde, alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler için ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Bu tutarlar, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanmasıyla bulunan katsayı üzerinden güncellenecek.

Bu kapsama girmeyen işlerde ise iş deneyimini gösteren belgelerde, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanmasıyla bulunan katsayı üzerinden güncelleme yapılacak.

Değişikliklerle, iş deneyim belgeleriyle ilgili olarak, ihalelere ilişkin standart formlarda ihale tarihi bilgisine yer verilecek.