Advertisement

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, Avrupa Birliği’nin (AB) son yıllarda finansal entegrasyona doğru büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, "Artık tek bir süpervizörümüz var ve tek bir karar yetkisine sahibiz." ifadesini kullandı.

Praet'in, Viyana'da katıldığı bir konferansta yaptığı konuşma, AMB'nin internet sitesinde yayımlandı.

Konuşmasında, son yıllarda AB'nin finansal entegrasyona doğru büyük ilerleme kaydettiğini belirten Praet, AB'de artık tek bir süpervizörleri bulunduğunu ve tek bir karar yetkisine sahip olduklarını kaydetti.

Bankaların da aynı Avrupa kural kitabına tabi olduğunu belirten Praet, "Bankacılık Birliği, sınır ötesi risk paylaşımı için etkin mekanizmaların sağlanmasına ve bir ülke içindeki fonlama kaynaklarının genişletilmesine katkıda bulunuyor. Böylece makroekonomik istikrarı ve büyümeyi teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

AMB Başekonomisti de olan Praet, hala bankacılık gruplarının sermaye ve likidite esnekliğini engelleyen bir dizi engel gözlemlediklerini, bu engellerin genellikle ulusal pazarların düzenleyici bölünmesi ve fonların koruma altına alınması ile ilgili olduğunu bildirdi.

Praet, "Daha fazla uyumlaştırma, sorunların çoğunun ele alınmasına yardımcı olurken, ulusal makamların olası finansal istikrar kaygılarını ele almak için uygun ihtiyati tedbirler alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AA