Advertisement

Mısır menşeli bazı cam elyafı takviye malzemeleri ithalatına yönelik yürütülen soruşturmanın, dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Mısır menşeli cam elyafı takviye malzemeleri ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, Mısır menşeli söz konusu ürünün ithalatının dampingli olmadığı ve yerli üretim dalında maddi zarara yol açmadığı tespit edildi.

Bu kapsamda, ürünün ithalatına yönelik yürütülen soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılması kararlaştırıldı.

 

AA