Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,8 azalarak 88,9 milyar dolara indi.

TCMB tarafından, Ağustos 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,8 azalarak 88,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları Temmuz ayına kıyasla yüzde 10,4 düşüşle 68,9 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 17,2 azalarak 18,4 milyar dolara indi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12,3 artarak 12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,8 milyar dolar anapara, 4,2 milyar dolar faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,4 milyar doları bir ay, 2,2 milyar doları 2-3 ay ve 8,4 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri,1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 36,8 azalarak 36,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AA