Advertisement

IHS Market verilerine göre Eylül'de satın alma yöneticileri endeksinin bir önceki aydaki değeri olan 54.'3 den 53.9'a gerileyerek ekonomistlerin 54'lük ön görülerinin altında kaldı. İstihdam oranı yedi ayın en yüksek seviyesine çıkarken politik belirsizlikler karşısında iyimser hava devam etti. 

IHS Markit, "İmalat ve inşaat sektörleri için yapılan önceki araştırmalar göz önüne alındığında, üçüncü çeyrekte yalnızca yüzde 0.4 büyüyen ingiltereı performansları yeterli görünüyor." diye görüş bildiriyor.

İmalat ve inşaat sektörlerindeki görünümİngiltere'nin yüzde 0.4'ün altındabir büyümede istikrarlı olmasını sağladı.