Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üçüncü çeyrek banka kredileri eğilim anketi raporunu yayınladı.

Bankaların tüm kredilerde standartları sıkılaştırdığı belirtilen TCMB raporunda, "2018 yılının dördüncü çeyreği için beklentiler ise işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların aynı kalacağı yönündedir." dendi.

İşletmelerin kredi talebinin yılın üçüncü çeyreğinde genel olarak daraldığına dikkat çekilen raporda, "Özellikle yabancı para cinsinden açılan kredi, büyük işletmelere verilen kredi ve kısa vadeli kredi taleplerinde güçlü bir azalış görülmüştür." ifadesine yer verildi. Özellikle yabancı para cinsinden açılan kredi, büyük işletmelere verilen kredi ve kısa vadeli kredi taleplerinde güçlü bir azalış görüldüğü vurgulandı.

Bireysel kredilerde ise talebin bir önceki döneme göre hızlanarak azaldığı belirtildi.

"Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin işletmelere verilen kredi talebi beklentileri; yabancı para cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın zayıflayarak devam edeceği, diğer kredi türlerine ilişkin taleplerin ise artacağı yönündedir. Tüm bireysel kredi türlerinde beklentiler, kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönündedir."

Bankaların fon sağlama imkanlarına ilişkin değerlendirmede, iç ve dış fonlama koşullarında sıkılaşmanın güçlenerek sürdüğünün altı çizildi. Rapora göre dördüncü çeyrek beklentisi de söz konusu eğilimin sürmesi yönünde.