Advertisement

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ağustos Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 29,17'si doğal gaz, yüzde 22,15'i ithal kömür, yüzde 17,14'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 14,17'si ise linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) izledi.

Söz konusu ayda güneş santrallerinde elektrik üretimi yüzde 84,93, akarsu santrallerinde yüzde 30,49 ve jeotermal santrallerinde ise 26,16 arttı. Doğal gaz santrallerinde elektrik üretimi yüzde 27,83, taş kömüründe ise yüzde 18,25 azaldı.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,14 azalarak 26 milyon 927 bin megavatsaate geriledi.

- Abone sayısı arttı

Ağustosta elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 43 milyon 453 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,05 sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 4,87, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,21, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,14 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı da yüzde 1,46 arttı.

Ağustosta faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 azalışla 19 milyon 847 bin megavatsaate geriledi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 37,27'i sanayi, yüzde 32,78'i ticarethane ve yüzde 22,51'i da mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 5,75'i tarımsal sulama ve yüzde 1,67'si de aydınlatma kaynaklı yapıldı.

- Kurulu güç yüzde 3,6 arttı

Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 82 bin 485 megavata çıktı.

Kurulu gücün yüzde 31,38'ini doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,68'ini barajlı hidroelektrik, yüzde 11,63'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisiler arasında paylaşıldı.

AA