Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2 puan azalarak 87,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, ekimde RKGE, bir önceki aya göre 2 puan azalarak 87,6 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 91,1 puan seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş
miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve
mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre
güçlendi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul
mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek devam
etti.

ÜFE beklentisi yükseldi

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda azalış
bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. İhracat sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler bir önceki ay seviyelerinde devam etti, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 6,2 puan artarak yüzde 28,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 45,5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 20,2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bu faktörü sırasıyla mali imkansızlıklar, ham madde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler zayıfladı. Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ise yerini artış yönlü değerlendirmelere bıraktı.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,5'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 53,4'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 40,1'e geriledi.

Kapasite kullanım oranı ekimde azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 108 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, ekimde imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan düşüşle yüzde 75'e indi.

Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız
tüketim mallarında artış, ara mallar, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2017 2018
Ocak 77,0 78,2
Şubat 76,8 77,8
Mart 76,7 77,8
Nisan 78,4 77,3
Mayıs 78,8 77,9
Haziran 79,0 78,3
Temmuz 78,7 77,1
Ağustos 78,8 77,8
Eylül 79,0 76,2
Ekim 79,7 75,4
Kasım 79,9  
Aralık 79,0

AA