Advertisement

Rekabet Kurumunun, konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 artış esas alınarak, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019'da geçerli olmak üzere 26 bin 28 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

 

AA