Advertisement

Yibitaş Yozgat piyasa koşulları nedeniyle klinker hattında 15 Mart'a kadar üretim yapmayacağını duyurdu.

SATIŞLAR ETKİLENMEYECEK

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konu süreçte klinker stoklarının çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyede olduğu; dolayısıyla duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği belirtildi.

SEKİZ ÇALIŞANIN DAHA İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Açıklamada ayrıca ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde yaklaşık sekiz çalışanın daha iş
sözleşmelerinin feshedileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 21/01/2019 Tarih 2019/01  nolu toplantısında; piyasa koşulları nedeniyle, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 15 Mart 2019'da yeniden faaliyete alınmasına  ve bu tarihe kadar duruşun devamına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde, anılan süre dahilinde klinker stoklarımız çimento üretim ve satış ve klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim  ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, süreç içerisinde, bahse konu duruş nedeniyle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde yaklaşık 8 çalışanımızın daha iş sözleşmeleri usulüne uygun olarak feshedilecektir."

23 EKİM'DE KLINKER ÜRETİM HATTINDA 2 AYLIK DURUŞA GEÇİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Şirket 23 Ekim'de KAP'a yaptığı açıklamada piyasa koşulları nedeniyle Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verildiğini duyurmuştu. Açıklamada şöyle denilmişti:


"Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 23/10/2018 Tarih 2018/16  nolu toplantısında; gelişen piyasa koşulları dolayısıyla, Şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde, anılan süre dahilinde klinker stoklarımız çimento üretim ve satış ve klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim  ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, süreç içerisinde, bahse konu duruş nedeniyle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde 9 çalışanımızın iş sözleşmeleri usulüne uygun olarak feshedilecektir."

 

 

AA