Advertisement

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin Sulama Modernizasyon Projesi için 252 milyon dolarlık kredi ile 2 milyon dolarlık Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesini onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, projeyle, sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu yoluyla sulama hizmetlerinin iyileştirilmesi, çiftçilerin suya erişiminin artırılması ve ülkedeki sulama birliklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının öncülüğünde yürütülen ve uygulayıcı kuruluşu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olan proje kapsamında Atabey, Ereğli-İvriz, Alaşehir ve Uzunlu'daki bölgelerde sulama sistemlerinin modernizasyonuna 249 milyon dolar, proje yönetimine 3 milyon dolar finansman sağlanacak.

Küresel Çevre Fonu hibesi ise yenilikçilik ve kurumsal destek çalışmalarında kullanılacak.

Sulama Modernizasyon Projesi, ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıllık geri ödeme süresine sahip Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Yatırım Projesi Finansmanı aracı ile finanse edildi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Vekili Mariam Sherman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de tarım sektörünün, nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini istihdam ettiğini ve kırsal iş gücünün yüzde 60'ını oluşturduğunu belirterek, "Sulamanın yağmur suyuna dayalı tarıma göre üretkenliği ortalama üç kat artırdığı düşünüldüğünde, sulama sistemleri yoluyla suya erişimin artırılması kırsal bölgelerde yaşayan yoksul insanların gelir seviyelerini yükseltecektir." ifadelerini kullandı.