Advertisement

PWC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın Bloomberg HT'deki Üst Düzey programında Arzu Maliki'ye konuk oldu. Davos'ta açıklanan CEO anketini değerlendiren Yalçın CEO'ların birinci tehdit olarak döviz kuru riskini gördüğünü bildirdi.

PWC'nin bu sene Davos'ta açıklanan CEO anketi'nde hangi konular öne çıktı? CEO'lar 2019 için ne kadar iyimser?

Yalçın: Davos'un bu seneki teması "Küreselleşme 4.0". Herkes küresel mimarideki değişime kafa yoruyor. Biz de PWC olarak 22'incisini yapıyoruz bu araştırmanın...Bu, CEO'ların eğilimlerini gösteriyor. Beklentilerin de çoğu çıkıyor. 2019 için karamsar demeyelim ama ihtiyatlı bir dönem olacak diyelim. Bu araştırmaya 90 ülkeden 1378 CEO katılıyor, katılan şirketlerin yüzde 48'i 1 milyar doların üzerinde ciroya sahip. ABD Çin ticaret savaşı, Brexit, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi ihtiyatlı duruşa sebebiyet verdi.

Türk CEO'lara gelirsek onlar geçen sene de ihtiyatlılardı, bu sene de ihtiyatlılar. Bu CEO'ların yüzde 42'si ekonominin global olarak gelecek 12 ay büyüyeceğini ifade ediyor. Geçen sene bu oran yüzde 57 idi..

Sermaye akımı gelişmekte olan ülkelerden kayıyor..Yöneticiler ne söylüyor sermaye akımları için?

Yalçın: CEO'lar kendi ülkelerinin dışındaki pazarlara açılmak konusunda da çok emin değiller. Yatırımlarda ABD yüzde 27'ye indi, Çin'e de bir azalma var, o da yüzde 24.

Türk CEO'lar yatırım için Amerika'yı yine başta tutuyorlar ama Almanya 2019'da yüzde 23 ile Türkiye'nin 1 numaralı yatırım ülkesi. Amerika yüzde 22, yüzde 19 Çin, arkadan Rusya, İngiltere ve Suudi Arabistan geliyor.

Türkiye diğer gelişen piyasalardan nasıl ayrışabilir?

Yalçın: Kendini yenileme, yapay zekayı yönetebilecek olan genç kuşağın yetiştirilmesi ve teknolojik yenilenme öne çıkıyor..Dolayısıyla yeteneğe yönelik yatırım, jeopolitik olayları iyi okumak ve değerlendirmek önemli ayrışmamız için..

Bizim CEO'larımız da zaten birinci tehdit olarak dünyanın aksine döviz kurlarını en tepeye koyuyor, arkasından da politika belirsizliğine değiniyor, sonra jeopolitik belirsizlik ve ticaret savaşları..

Bilimsel eğitim yani bilim, teknoloji ve matematik konularında mezunların olması, her evde bir mühendis olması, her evde kadının çalışması inanın önümüzdeki 10 sene o kadar çabuk geçecek ki bu dönem içinde biz Türkiye olarak fırsat dolu bu coğrafyada hızlı koşmazsak sonra kaçırdığımız fırsatlara çok üzülürüz.

Şirket genelinde Türk CEO'ları oldukça ihtiyatlı; yüzde 63'ü gelir artar diyor ama yüzde 37 ben güvenmiyorum diyor. İyi teşviklerle çok da fazla politik didişme olmadıkça şirketler için daha iyi olur.

Sermaye en çok nerelerde zorlanıyor?

Yalçın: Regülasyon ve iş yapma güçlüğü başı çekiyor..Yeterli olan bir tanıtımla özellikle güvenlik kaygısı yok ise sermaye çekmek zor değil. Yatırımcıya yatırım kolaylığını sağlarsanız sermaye gelir.

Türkler organik büyüme diyor yani likiditeyi iyi idare edip, yeni ürünlerle büyüyecekler. Yani fazla yatırım yapmayalım ama kendi kaynaklarımızı iyi değerlendirelim diyorlar.