Advertisement

Hazinenin vergi dışı gelirleri, geçen yıl sonu itibarıyla 17 milyar 796 milyon 107 bin lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2018 itibarıyla KİT'lerden, Türk Telekom'dan, PTT'den ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 3,2 milyar lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 12,4 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1,3 milyon lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 822 milyon lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 41,4 milyon lira olarak hesaplandı. 

Hazinenin vergi dışı gelirleri, 2018 yılı ilk çeyreğinde 500 milyon 679 bin lira, ikinci çeyreğinde 14 milyar 942 milyon 764 bin lira, üçüncü çeyreğinde 1 milyar 240 milyon 926 bin lira ve son çeyreğinde ise 1 milyar 111 milyon 737 bin lira oldu. 

Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri, 2018 sonu itibarıyla 17 milyar 796 milyon 107 bin lira olarak hesaplandı.

Kapat