Advertisement

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, ülke ihracatının desteklenmesi ve ihracatçı firmaların uygun maliyetler ile finansmana erişmesine katkı sağlamak amacıyla "İhracat Döviz Kredisi Kampanyası" başlattıklarını belirterek, "Bu kampanya ile 500 bin dolar ve 500 bin euro limite kadar kredi kullandırılabilecek. Euro krediler için aylık 0,39 faiz oranı ve dolar için ise aylık 0,49 faiz oranı geçerli olacak. İhracatçı müşterilerimiz için bu finansman imkanı 24 aya kadar vadelerde geçerli olacak" dedi.

Şimşek, bankanın ihracatçılara sunduğu desteklere ilişkin 2018’in, global çapta siyasi ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir yıl olduğunu, Türkiye’ye özgü gündemlerin de bu tabloya eklenmesiyle ciddi bir zorluğun içerisinden geçildiğini ifade etti.

Yaz aylarında yaşanan zorlukların ardından şimdi de bu sorunların oluşturduğu zorlukları yönetmekle karşı karşıya olunan bir dönem içinde bulunulduğunu aktaran Şimşek, "Böyle zamanlarda İş Bankası gibi ölçeği itibarıyla ekonomiler üzerinde etkili olan kuruluşlara özel sorumluluklar, özel görevler düşer. Hele İş Bankası’na biraz daha fazla sorumluluk düşer." diye konuştu.

Şahismail Şimşek, ihracatın Türkiye ekonomisi için önemini vurgularken, Türkiye ekonomisinin 2000’li yılların başından bu yana ihracat hacmini hızlı bir biçimde artırdığını ve ihracatın GSYH içindeki payını yükselttiğini, 2018’de net ihracatın büyümeye önemli katkı verdiğini anlattı.

Yılın üçüncü çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının 6,7 puan seviyesine kadar yükseldiğine işaret eden Şimşek, "2018 yılı genelinde ise yüzde 2,9 olduğunu tahmin ettiğimiz ekonomik büyümeye, net ihracat kaleminin 3,9 gibi oldukça ciddi bir oranda katkı sağladığını hesaplıyoruz. Yani, özellikle böyle zor dönemlerde ihracatın ekonomik büyüme açısından ne kadar önemli bir unsur olduğu daha iyi anlaşılıyor." dedi.